top of page

Prosjektarbeid i barnehagen styrker fellesskapet, og skaper nysgjerrighet og engasjement!

Når vi fordyper oss i et tema basert på barnas interesser, da blir hverdagen spennende.

Vi skaper en inkluderende hverdag der leken blir tatt på alvor, og barna lærer fordi de er interesserte.

Hva er barna på din avdeling opptatt av for tiden? Kan det bli tema for neste måneds prosjektarbeid?


Jeg tar meg av planleggingen, så du kan bruke din tid sammen med barna. 

Les mer om pakkene som er under utvikling!

bottom of page