top of page

Prosjektarbeid i barnehagen styrker fellesskapet

Når vi fordyper oss i et tema basert på barnas interesser, da blir hverdagen spennende. 

Vi skaper en inkluderende hverdag med nysgjerrighet og engasjement, der leken blir tatt på alvor, og barna lærer.

Hva er barna på din avdeling opptatt av for tiden? Kan det bli tema for neste måneds prosjektarbeid?


Prosjektpakka tar seg av planleggingen, så du kan bruke din tid sammen med barna. 

bottom of page