top of page

Prosjektpakka kommer gjerne til din barnehage og holder kurs!

Jeg snakker blant annet om:
  • møtevirksomhet og ledelse
  • personal- og teamutvikling
  • barns medvirkning og selvfølelse
  • fellesskap og relasjoner
  • en bærekraftig barnehage
  • samarbeid på tvers av aldersgrupper
  • lek: tilrettelegging og tilstedeværelse
 
Mer informasjon om enkeltkurs kommer. Vi kan tilpasse kurs etter deres behov og ønsker. Ta kontakt!

Tilbakemeldinger på kurset:
"Barns medvirkning: en nøkkel til økt selvfølelse og kvalitetsgaranti i barnehagen"

på Inspirasjonsdagen 2024

“Takk for et veldig inspirerende innlegg - nydelig engasjement og spennende temaer!."
"veldig fint og høre på deg og få litt inspirasjon til og jobbe videre"
“Veldig gode poenger og tydelige eksempler på hvorfor vi bør tenke på hvorfor vi gjør som vi gjør

Barns medvirkning - en nøkkel til økt selvfølelse hos barna og kvalitet på innholdet i barnehagen.

I rammeplanen står det at “Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.”

Men hvordan kan vi jobbe med barns medvirkning i praksis? Er det vi gjør egentlig medvirkning? Hvordan kan vi sikre at barnas synspunkter tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet?

I dette kurset oppklarer jeg misforståelser rundt begrepet barns medvirkning, og viser med tydelige eksempler hvordan vi kan styrke barnas selvfølelse gjennom aktiv deltagelse i barnehagehverdagen. Jeg deler tips og inspirasjon om hvordan dere kan gjøre enkle grep i hverdagen, som sikrer medvirkning og kvalitet i aktiviteter dere allerede gjør.

Kursformat: Fysisk


Varighet: 1,5 timer (uten workshop), 3 timer (med workshop)


Passer for: Hele personalgruppen


Pris: Ta kontakt

bottom of page