top of page

5 tips til gode og effektive møter i barnehagen

tips til gode og effektive møter i barnehagen avdelingsmøte personalmøte planleggingsdag
Møtevirksomhet i barnehagen

I en hektisk barnehagehverdag med begrenset tid til planlegging og refleksjon, er det viktig å få utnyttet møtetiden best mulig.


Det betyr ikke at vi skal fylle møtene med mest mulig innhold! Vi må planlegge, strukturere og prioritere, og skape et miljø som oppmuntrer til deltakelse og engasjement fra alle ansatte. Da legger vi grunnlaget for konstruktive samtaler og samarbeid, og slipper dårlig samvittighet for å være borte fra avdelingen mer enn nødvendig.


Her er fem enkle tips til hvordan du kan få mest mulig ut av møter i barnehagen:


Planlegg møtet godt

 • Definer klare mål for møtet. 

 • Hva ønsker du å oppnå? 

 • Hvilke behov har avdelingen akkurat nå?

 • Lag en agenda og sørg for at alle har den i god tid før møtet. Sørg for å sette av tid i forkant, slik at også de som ikke har plantid får lest gjennom agenda.

 • Be om eventueltsaker på forhånd, og husk å sette av tid til disse.

 • En tydelig møteagenda gjør det lettere å avbryte småprat og saker utenom sakslisten. Vær en god møteleder og hold deg til den avtalte agendaen.

Vær en tidsrealist!

 • Sett av nok tid til hver sak. Ikke ha for mange punkter og for høye ambisjoner om hva dere skal gjennom. Det er en utbredt misforståelse at et effektivt møte skal ha flest mulig saker. Stress ødelegger konsentrasjonen. Prioriter!

 • Sett av tid til å oppsummere hvert punkt, og sørg for at alle har forstått.

 • Hvis det likevel blir dårlig tid, utsett de minst viktige sakene. Det har ingenting for seg å rase gjennom de siste punktene, uten at noen får med seg det som blir sagt.

Tør å stille krav

 • Forvent at dine kollegaer kjenner agendaen og har forberedt seg.

 • Alle skal delta aktivt i møtet. Unngå at noen dominerer samtalen, og pass på at alle blir hørt. Er det et avdelingsmøte kan du presenter saken, gi et par minutters tenketid, og så ta runden rundt bordet for å få synspunkter fra alle. Er det et felles personalmøte kan du bruke teknikker som IGP (les mer om teknikken på lenken). .

 • Oppfordre til å ta notater for hånd. Du skal sende ut referat, men vi husker bedre når vi noterer selv.

Varier møteformatet

 • Forbered et prosjekt, finn frem materiell, og forvandle eller tilpasse rommet til barnegruppens behov. Da kan dere kan planlegge og reflektere underveis.

 • Bruk møtet til felles kompetanseheving. Har dere et tema dere trenger å lære mer om? Finn en god artikkel eller en video, les/se den sammen, og reflekter etterpå. Vi lærer bedre når vi kan drøfte problemstillinger i fellesskap.

Oppsummer

 • For hver sak bør du oppsummere hovedpunktene, for å sikre at alle har forstått det på samme måte, og vet hvem som har ansvar for hva.

 • Skriv referat, og sørg for at alle får referatet. Sett av tid så alle får lest. Om noen ikke er tilstede på møtet, sørg for å få bekreftet at de har lest referatet.

 • Avslutt møtet med å gå gjennom agenda for neste møte. Det er lettere å få innspill når dere allerede er i “møtemodus”.


Godt barnehage-møte!


Er det vanskelig å komme ut av et lite hensiktsmessig møte-mønster?

Prosjektpakka tilbyr kurs i møtevirksomhet, teamutvikling og ledelse. Les mer her.

1 visninger0 kommentarer

Комментарии


bottom of page